MDP PRECISION
WELDING SERVICES

MDP Precision Sp. z o.o. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000764551, NIP: 9571112346, REGON: 382156022

EMAIL:

biuro@mdpprecision.com

WWW:

https://mdpprecision.com

ADDRESS:

ul. Trakt św. Wojciecha 243C, 80-017 Gdańsk

PHONES:

+48 733 848 737 – Gdańsk